Personal

Arbetet leds av vår erfarna verksamhetschef som är Leg. Arbetsterapeut och har 30 års erfarenhet inom äldreomsorg, primärvård. 
Vår fasta personal har undersköterskeutbildning. Alla kan svenska både i tal och skrift.

Vi värdesätter personliga egenskaper hos våra anställda. Vår personal är lyhörd, empatisk, har ett intresse för människor och visar glädje för sitt jobb. Vi anpassar oss efter dina behov.

Säkerhet

Vår personal bär synliga ID – brickor på sig. Vi ringer först på din dörr och öppnar med telefonen så du behöver inte lämna ut dina egna nycklar till oss.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare får fortlöpande handledning och kompetensutveckling för att du alltid ska få den bästa hjälpen av oss.

Kvalitet

Ledningssystem för systematiskt kvalitetssystem

För oss på Amore Hemomsorg är det viktigast att våra kunder får den bästa omsorgen. För att nå god kvalitet har verksamheten implanterat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetssystem för att kvalitetssäkra verksamheten.

Insatserna som vi utför följs upp av hos regelbundet genom interna uppföljningar, enkäter till våra kunder.

Riskbedömningar och arbetsmiljöarbete görs dagligen för att förbättra dina insatser, personalen arbete och arbetsmiljö.

Varje år gör Kommunen en extern uppföljning av verksamheten.

Vi använder oss av cookies för att skapa bästa möjliga upplevelse.