Hemtjänst

Vi utför all den hemtjänst som du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen, så som serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, ledsagning, avlastning. Vi lagar även mat hemma hos dig efter önskemål.

Hemsjukvård

Personalen har delegering för att kunna utföra insatser inom hemsjukvård och egenvård och rehabilitering. Vi har nära samarbete med Strängnäs Kommuns Hemsjukvård och Rehab Team, vårdcentralerna Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) för att kunna erbjuda den bästa omsorg.

Hushållsnäratjänster med RUT-avdrag

Vill du komplettera din hemtjänst med ytterligare tjänster erbjuder vi också hushållsnära tjänster, tex. städning, fönsterputs, handling, avlösning och ledsagning, matlagning och tillsyn. Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Så går det till

Vid vårt första möte träffar du ansvarig för verksamheten som går igenom tillsammans med dig dina önskemål och frågor kring hur du vill att vi ska utföra din hjälp utifrån ditt biståndsbeslut från Kommunen. Du får även en pärm med information om hur du kontaktar rätt person, och information vart du ska vända dig till i olika tillfälle.  

Kontinuitet

Vi jobbar i små arbetsgrupper så att du träffar så få personer som möjligt, det vill säga god kontinuitet. Vi strävar efter att det är samma personer som besöker dig dagligen.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson som hjälper dig dagligen med allt vad du behöver inom ditt biståndsbeslut. Din kontaktperson är ansvarig för att hålla kontakten med dig och hela verksamheten. 

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktperson är du delaktig att upprätta en individuellt anpassad plan, även kallad genomförandeplan. Din genomförandeplan beskriver för personalen hur du vill att de ska utföra sitt jobb på bästa sätt så du kan känna dig trygg i din tillvaro. Personalen har självklart tystnadsplikt så det som du berättar för personalen stannar hemma hos dig.

Dokumentation

Enligt SoL (Socialtjänstlagen) är vi skyldiga att dokumentera allt som avviker från din genomförandeplan. Det är bara Du som har rätt att läsa den varför vi har tystnadsplikt. För att kvalitetssäkra verksamheten dokumentera vi alla insatser som vi utför dagligen hemma oss dig

Vi använder oss av cookies för att skapa bästa möjliga upplevelse.